İş İnsanları için Dil Programları

Son senelerde ülkemizde özel sektörde bir çok firmanın yabancı şirketler ile birleşmiş olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, değişen üst yönetim kadrosunda yabancı yöneticilerin de bulunması nedeni ile daha önce şirketlerde idarecilerin yıllarca kullanmadıkları dili şimdi çok sık ve akıcı bir biçimde kullanmaları gereği, KOBİ’lerin yurt dışındaki ülkelere açılıp ticari bağlantılar oluşturması yabancı dil öğrenme ihtiyacını oluşturdu.

İşte, bu tür ihtiyaçların yalnızca bizim yurdumuzda değil başka uluslarda da hızla arttığını görmeye başlayan kimi ileri görüşlü okullar yıllar önce “Executive Yabancı Dil Eğitimi” programları yapmaya başladılar. Belli bir yaşa gelinmesinin ardından yabancı dil eğitimi verilirken öğrenim niteliği ve koşulları bir parça daha değişik olarak sunulur. Bu eğitim programlarında katılan insanların hepsi çalışma hayatının içerisinde bulunmakta olan profesyonellerdir ve sınıflar genelde 4 kişiyi geçmemektedir, bu rakam çok idealdir.

Executive İngilizce eğitimi programlarında genel olarak günün belli saatlerinde grup içi ders alıp, belirli saatlerde özel ders, laboratuar ve beraber workshop çalışmaları yapılır. Genel dil bilgisinin yanı sıra bazı özel eğitim kurumlarında da katılımcının eğitim alması gerekebilir. Sigorta, finans, bankacılık, raporlama, sunum teknikleri, hukuk v.b gibi konularda eğitim alabilmesi için öncelikle katılımcının genel yabancı dilini belli bir düzeye getirmesi beklenir. Sonrasında özel ders öğretmenleri bu tarz konularda kendilerine eğitim vereceklerdir.

Executive eğitimlerinde güne eğitmenler ve katılımcılar eşliğinde kahvaltı ile başlanır. Dersler sadece teorik derslerle sınırlı olmayıp, tüm ders aralarında, yemeklerin tümünde ve akşam yemeğinin ardından öğretmenin de katılımda bulunduğu farklı aktiviteler ile devam eder. Burada amaç, ülke dışında kalınan kısa zamanda en çok verimi sağlayabilmek, bol bol alıştırma yapılmasına zemin sağlamaktır. Bir diğer seçenek de katılımcı sabah saatlerinden akşamüstüne kadar okul içinde öğrenimini görür, ders bitiminin ardından program yapmakta özgürdür.

Yönetici programları, bireyin talep ve gereksinimine göre özenle seçilmesi gerekmekte olan eğitim programlarıdır. Zira iş yoğunluğu dolayısıyla böyle bir eğitim programına büyük ihtimalle tekrar katılmak için imkan bulunamayacaktır. Eğitim kurumlarında kişisel eğitimler görülebileceği gibi şirket olarak da başvurulabilir ve şirket personeline özel bir program istenilebilir. Okulların yoğunluğuna bağlı olarak yapmakta oldukları bu tarz firma anlaşmaları ile bir parça indirimli çalışmaları da mümkün olabilir.